Uczucia i zachowania

TYPOWE UCZUCIA I ZACHOWANIA DDA

Dorosłe Dzieci…

• zgadują co jest normalne

• mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca

• kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę

• osądzają siebie bezlitośnie

• mają kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą

• traktują siebie bardzo poważnie

• mają trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów

• przesadnie reagują na zmiany, na które nie mają wpływu

• bezustannie poszukują potwierdzenia i uznania

• myślą, że różnią się od wszystkich innych

• są albo nadmiernie odpowiedzialne, lub odwrotnie – całkowicie nieodpowiedzialne

• są niezwykle lojalne, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje

• ulegają impulsom

• czują się winne stając w obronie własnych potrzeb i często ustępują innym

• czują strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami

• czują strach przed cudzym gniewem i awanturami

• lubią zachowywać się jak ofiary

• bardzo boją się porzucenia i utraty

• obawiają się ukazywania swoich uczuć

• łatwo popadają w uzależnienia albo znajdują uzależnionych partnerów

• są impulsywne. Mają tendencję do zamykania się w raz obranym kierunku działania bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania oraz prawdopodobnych konsekwencji podjętych działań. Ta impulsywność prowadzi DDA do zamieszania, nienawiści do samych siebie i utraty kontroli nad otoczeniem; w dodatku później zużywają przesadną ilość energii na oczyszczenie sytuacji.

DORASTAJĄC NAUCZYLIŚMY SIĘ…

  • Nie mów – nie ufaj – nie czuj !
  • Żyliśmy w domu gdzie nikt nas nie słuchał. Powiedziano nam, że nasze uczucia były złe.
  • Przechodzimy przez proces samoodkrywania się, zdając sobie sprawę, że nie musimy robić tego, co robiliśmy jako dzieci, aby przeżyć.
  • Gdy już zaczynamy mówić, ufać i czuć, pracujemy nad uczuciami, których nie pozwalaliśmy sobie wyrażać w naszych własnych rodzinach.
  • Robimy to przez dzielenie się „tym co się stało” i „tym, co dzieje się teraz” w bezpiecznym i kochającym otoczeniu.
  • Na mitingach DDA znajdujemy bezpieczeństwo i miłość pozwalające przeżyć to, czego nie pozwalaliśmy sobie czuć i wyrażać wcześniej.